Confirmo kommer med ny hjemmeside

Jeg jobber nå med å få alt på plass og gleder meg til å presentere det ferdige resultatet 15. oktober 2019.
Har du spørsmål – ta gjerne kontakt med Merete Flaa på telefon 995 53 780 eller e-post merete@confirmo.no

CONFIRMO
/kon’fir.mo:/ (latin)

Styrke og bekrefte