Confirmo kommer med ny hjemmeside

Vi jobber med ny hjemmeside og gleder oss til å presentere den.
Har du spørsmål – ta gjerne kontakt med Merete Flaa
på telefon 995 53 780
eller e-post merete@confirmo.no

CONFIRMO (latin): UTVIKLE / STYRKE / STØTTE / OPPMUNTRE / GI MOT